Wydział Promocji Handlu i InwestycjiAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie

Strona główna

Informacje gospodacze

Wzrost poziomu inwestycji na Węgrzech

W II kw. 2013 roku zanotowano wzrost inwestycji na Węgrzech po raz pierwszy od kilu lat.

Inwestycje w gospodarce narodowej wzrosły o 4,6% w II kw. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W I. kw. br. w ujęciu rocznym spadek inwestycji wyniósł 8,7%. Analitycy wskazują, że tak gwałtowny wzrost inwestycji w ÍI kw. możliwy był dzięki projektom dofinansowanym ze środków UE oraz bardzo niskiej bazie porównawczej. Potwierdzają to dane opublikowane przez KSH - w II kw. zanotowano wzrost nakładów brutto na środki trwałe w transporcie (inwestycje drogowe) i logistykę (wzrost o 13,2%) oraz zakup maszyn. Nastąpił znaczny wzrost inwestycji w gospodarce wodnej i odpadami (zwiększona ilość projektów związanych z oczyszczaniem wody i projekty budowy kanalizacji).

W I połowie 2013 roku na inwestycje przeznaczonych zostało 1659 mld HUF, o 1,2% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W przemyśle wytwórczym nastąpił spadek inwestycji o 0,5%. dotknął on zwłaszcza sektora farmaceutycznego i produkcji pojazdów, więcej inwestycji odnotowano zaś w przemyśle gumowym, tworzyw sztucznych, produktów mineralnych, maszynowym. Aż 24,8%-owy  spadek zanotowano w przemyśle energetycznym.

Struktura inwestycji na Węgrzech w % w podziale na branże

2013 pierwsza połowa roku

Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo

6

Przemysł wytwórczy

30

Produkcja energii, gazu i wody

2

Handel, naprawa pojazdów

7

Transport, logistyka

14

Informacja, komunikacja

4

Nieruchomości

13

Inne

24

 

opr. P. Wilamowska WPHI

 

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2013
  • http://www.mg.gov.pl/
  • http://www.paiz.gov.pl/en?lang_id=12
  • http://www.lengyelorszag.travel/hu/
  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
  • http://www.coie.gov.pl
  • http://whyeasternpoland.eu/en/
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada RP w Budapeszcie
Városligeti fasor 16, 1068 Budapeszt, Węgry
tel.: 0036 1 251 46 77, fax: 0036 1 252 92 89, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Czwartek: 7.45-16.00 Piątek: 7.45-15.00
Czas lokalny: